Dispositie Leens, NL

Huisorgel gebouwd door Hans Kriek met gebruik van ouder pijpwerk
restauratie 2000, uitbreiding 2011/2012 Orgelmakerij van der Putten
Manuaal I


Prestant
Gedekt
Fluit
Quint


Manuaal II


Holpijp
Octaaf
Regaal


Pedaal


Huisbazuin
Bourdon


8' discant
8'
4'
3' discant

8'
2'
8'

16'
8'


Metaal in het front
Groot octaaf gecombineerd met de Holpijp, nieuw
Metaal
Metaal

Groot octaaf gecombineerd met de Gedekt, nieuw
Metaal
Naar Himmelpforten

Ge´nspireerd op Sordun
Groot octaaf gecombineerd met Gedekt, vanaf c nieuw metaal

Klavieromvang C-f'''
Pedaalomvang C-d'
Manuaalkoppel
Pedaalkoppel aan I
Pedaalkoppel aan II


In 2011 is als toevoeging bij dit instrument een Regaal 8 voet gemaakt.
Deze is geplaatst op een stok aan de achterzijde van het orgel met een extra kantsleep.
Het regaal is gemaakt naar de mensuren van dit register in Himmelpforten in Duitsland.
In 2012 is een vrij pedaal bij dit orgel gemaakt.