Hervormde kerk Finsterwolde

H.H. Freytag, 1808,
restauratie 1972, Albert de Graaf
groot onderhoud 2012/2013, Orgelmakerij van der PuttenDispositie in ladevolgorde:

Manuaal (C-f''')

Praestant
Praestant
Bourdon
Baarpijp
Fluit travers
Holpijp
Speelfluit
Octaaf
Nassart
Ged. Fluit
Octaaf
Mixtuur
Woudfluit
Fagot
Trompet8 vt
16 vt disc.
16 vt
8 vt
8 vt disc.
8 vt
4 vt
4 vt
3 vt
4 vt
2 vt
3 - 6 st. bas/disc.
2 vt.
16 vt bas/disc.
8 vtPedaal (C-d'): aangehangen

Nevenregisters:
Tremulant
Afsluiter
windlosser
Windvoorziening: drie spaanbalgen in de balgenkast achter het orgel, van de drie treden is n trede verwijderd toen een windmotor werd geplaatst


Samenstelling mixtuur:

C - 2,(13/5),11/3
c - 2,(13/5), 11/3, (11/3)
c - 31/5, 22/3, 2, 11/3, (11/3)
c - 4, 31/5, 22/3, (22/3), 2, (2)
c - 51/3 , 4, (4), 31/5, 22/3, (22/3)

Er zijn vage aanduidingen dat de oude kruiskerk ook na de Reformatie een orgel had. Het huidige instrument werd in 1808 gebouwd door H.H.Freytag, wiens naam boven het manuaal is aangebracht. Het instrument werd geplaatst op een galerij boven de ingang, gedragen door twee houten kolommen. Midden op de borstwering, direct achter de organistenbank, is een voorlezerslessenaar aangebracht. Het pijpwerk van dit nog geheel originele instrument is geplaatst op twee windladen. Opvallend is het grote aantal stemmen op n manuaal. In 1868 kreeg het instrument een grote reparatiebeurt, uitgevoerd door N.A.G. Lohman. In 1887 volgden werkzaamhedendoor de Fa. P. van Oeckelen en Zonen. In genoemde jaren werd de stemming gewijzigd en de toonhoogte ruim een kwart verhoogd (tot een toon boven normaal), door wijziging van stemkrullen bij de grote pijpen en inkorting van een deel van het kleinste pijpwerk. Door deze veranderingen moesten toen enkele koren van de Mixtuur buiten gebruik worden gesteld. In 1972 restaureerde A.H. de Graaf het orgel. Het bleek toen niet mogelijk, om zonder inkorting van de originele, stom gemaakte pijpen, deze Mixtuur-koren weer te laten functioneren. Besloten werd om de situatie van de Mixtuur te laten zoals die was.

Tekst overgenomen uit:
Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk
Deel III Oldambt/Westerwolde


In 2012/2013 werd door ons een groot onderhoudsbeurt uitgevoerd nadat de kerk zelf ook gerestaureerd werd. Tijdens de werkzaamheden aan het kerkgebouw was het orgel ingepakt. Na het uitpakken zijn alle pijpen van de windladen afgenomen en schoongemaakt. Kleine intonatiegebreken zijn hersteld en alles is weer teruggeplaatst en gestemd.