KORTE GESCHIEDENIS VAN HET BEDRIJF


In 1989 stichten Berend Veger en Winold van der Putten een orgelmakerij in Winschoten. Berend Veger was muziekleraar met bijvak clavecymbel, Winold van der Putten had als orgelmaker bij de gebroeders Reil in Heerde ervaring opgedaan.

De eerste opdrachten waren kistorgels voor Jaques Ogg (continuospeler in het "Orkest van de 18de eeuw") en het Conservatorium in Groningen, evenals de restauratie van het orgel te Gandersum in Duitsland.

In 1998 werd de werkplaats in Finsterwolde gevestigd, in het voormalige "Hotel Hommes", waarin later het gemeentehuis van Finsterwolde was. Hier vonden we genoeg ruimte voor alle activiteiten.
In 1999 verliet Berend Veger het bedrijf, dat Winold van der Putten verder alleen voort zette.

Eén van de grootste en belangrijkste projecten tot nu toe was de nieuwbouw van het orgel in de Evangelische Kirchengemeinde in Bremen-Walle (D), dat geheel gericht was op de tijd van 1650. Het mocht zo compromisloos mogelijk doorgevoerd worden, wat zelfs de inrichting van een eigen gieterij en het gieten van platen op zand inhield. Begonnen werd met het gieten op zand, na uitvoerig overleg met GoArt uit Göteborg in Zweden, samen met Harm Kirschner, orgelmaker te Weener in Duitsland (http://www.orgelbauwerkstatt.de).
Verdere opdrachten voor nieuwbouw en restauraties volgden. Het bedrijf prijst zich gelukkig midden in de beroemde "orgeltuin van Europa" te liggen en daaruit veel inspiratie op te doen.

Winold van der Putten is de gevolgen van het verkeersongeval in 2002 tot op zekere hoogte wonderwel te boven gekomen, helaas is duidelijk geworden dat hij de bedrijfsvoering niet meer kan behartigen. (Interview in de Orgelvriend).
De medewerker Ingrid Noack, die al jaren ervaring had in het bedrijf, pakte de draad op en leidt sinds 2006 als directeur de Orgelmakerij van der Putten BV.
Winold van der Putten blijft als vrijwilliger en artistiek medewerker betrokken bij het bedrijf.
De al enige jaren bestaande samenwerking met Mense Ruiter Orgelmakers (http://www.menseruiter.nl): uitwisseling van kennis, vakmanschap en technische middelen wordt, met deelneming sinds 2005 in het bedrijf, op dezelfde voet voortgezet.

De klokkengieter Simon Laudy (http://www.klokkengieterij.nl) heeft zijn werkplaats achter de orgelmakerij. Met hem hebben we een plezierige en regelmatige samenwerking.
In 2010 heeft de orgelmakerij 5 medewerkers, die als betrokken team samenwerken.
We delen met elkaar de intensieve belangstelling voor historische orgels en oude stemmingen.